De voeding van oudere honden

Ouder worden is niet hetzelfde dan verouderen. Iets kan heel oud zijn zonder dat het verouderd is. Verouderen betekent achteruitgang. Een proces waarbij alles steeds langzamer verloopt, met slijtage en verlies van functies. De lichaamsdelen van uw hond functioneren niet meer zoals vroeger.

De moderne wetenschap heeft bewezen dat het verouderingsproces niet gepaard hoeft te gaan met achteruitgang. Niemand kan de eeuwige jeugd behouden, maar er kan veel gedaan worden om het proces te vertragen. Hebben we succes, dan krijgen we een bonus: een goede gezondheid. Dat geldt ook voor onze honden.

Verouderen bestaat uit verschillende processen, die in twee groepen verdeeld kunnen worden: de genetisch bepaalde veroudering, iets waar we weinig aan kunnen veranderen, en de door het leven ontstane, extra veroudering.

De genetisch bepaalde veroudering

Veroudering kan nooit voorkomen worden. Alles wat leeft, sterft. Dat wist u al. Dit proces is ingebouwd in elke plant en elk dier. Ze hebben een maximale levensduur geŽrfd.

Kijken we naar het verschil in levensduur van een aantal hondenrassen, dan zijn er genoeg voorbeelden van de genetisch voorbestemde veroudering. Een Sint Bernard leeft niet zo lang als een Poedel of een Kelpie bijvoorbeeld. En over het algemeen leven kleine honden langer dan grote honden en leven mensen langer dan honden.

Deze veroudering kan niet gestopt worden door voeding of medicijnen. Iedereen sterft uiteindelijk - ook het gezondste oude dier en de gezondste oude mens.

We kunnen weinig tot niets veranderen aan de genetisc h bepaalde veroudering. Waar we wel wat aan kunnen doen is de extra veroudering door het leven. Deze veroudering is verantwoordelijk voor de meeste gezondheidsproblemen bij honden.

De extra veroudering door het leven

Het lichaam van een jonge hond functioneert goed, net als een nieuwe auto. Alle onderdelen zijn nieuw en worden ondersteund door een goed werkend, jong immuun systeem. Waarom blijft dat niet zo? Waarom functioneert alles wat leeft, slechter naarmate het ouder wordt?

Het komt omdat lichaamsdelen die kapot gaan of beschadigd worden en niet goed herstellen, er voor zorgen dat het lichaam minder goed functioneert dan voorheen.

Naast overgeŽrfde aandoeningen en problemen door trauma en vergiftiging is dit de hoofdoorzaak van alle aandoeningen. Een voorbeeld is een defect in het immuun systeem, dat besmettelijke ziektes en kanker tot gevolg kan hebben.

Gelukkig kan dit proces voor een groot deel gecontroleerd worden. Wetenschappers die het verouderingsproces bestuderen bij veel dieren, waaronder ook de mens, zijn bezig om de relatie tussen voeding, ziekte en ouderdom bloot te leggen.

Ze hebben ontdekt dat veel kwalen van de oude dag of degeneratieve aandoeningen versneld of vertraagd kunnen worden door wat er gegeten wordt. Ze hebben aangetoond dat dieren en mensen die verkeerd eten of verkeerde hoeveelheden eten, sneller verouderen en achteruit gaan en vatbaarder zijn voor ziekte.

U kunt het verouderingsproces bij uw hond vertragen door de voeding die u hem geeft.

Of u daar in slaagt, hangt af van hoe veel of hoe weinig tijd, moeite en geld u in de verzorging van uw hond kunt en wilt stoppen. U maakt die keuze door wat u hem te eten geeft en wat u hem toestaat te eten.

Bent u in staat om het proces van achteruitgang te vertragen en te stoppen, dan bent u ook bezig met het voorkomen van ouderdomsklachten.