Overschakelen op het ultieme voerschema

Geschreven door Mogens Eliasen op 21 september 2004. Vertaling: Ignit Bekken

Wanneer je begrijpt dat jouw carnivoor, de gedomesticeerde wolf, op een andere manier eet dan de tweebenige apen in je familie, is de volgende vraag hoe je hem kunt omschakelen.

Wat is het risico

Bij een uitgangspunt van twee maaltijden per dag is, wordt de omvang van de maaltijd verviervoudigd bij een "cold turkey" overschakeling.

De maag van de hond is een elastische spier die in elkaar gevouwen wordt. Een lege maag lijkt op een accordeon, een volle maag op een rubberen band.

De spieren in de wand masseren het eten om het goed te vermengen met de verteringsenzymen, die geproduceerd worden door de maagwand en de pancreas.

Een orgaan dat jarenlang slechts 25 procent van zijn vermogen gebruikt heeft, heeft deze capaciteit niet meer. Het verliest zijn kracht zoals elke andere spier, die je niet gebruikt.

Denk maar aan een skir die een paar maanden geleden zijn been gebroken heeft en eindelijk uit het gips mag. Als hij op dezelfde dag moeilijke slaloms zou maken, zou hij al snel weer een paar botten breken.

Het grootste risico dat je hond loopt, is bloat (maagkanteling). De oorzaken hiervan zijn nog steeds niet bekend.

Volgens mijn ervaring is het een feit dat honden, die in een keer hun maag vol stoppen met meer dan 6 procent van hun gewicht - waar ze daarvoor nooit de kans voor hebben gehad - ernstig gevaar lopen op een maagkanteling.

Er zijn misschien nog meer factoren die een rol spelen, maar maagkanteling is een ernstige zaak die voorkomen moet worden.

Voorkomen is eenvoudig. Je traint de maagspier van je hond langzaam om steeds meer te kunnen verdragen. Een tijdsbestek van 3 maanden is voldoende.

Je hoeft helemaal niet bang te zijn voor een maagkanteling, als je de omschakeling langzaam laat verlopen.

En, ik ken al tientallen jaren honden, die 3-4 volledige maaltijden per week krijgen en ik ken geen enkel (GEEN ENKEL!) geval van maagkanteling bij deze honden.