Rauwe voeding voor honden

In Rauwe voeding voor honden wordt uitgelegd dat de buitenkant van onze honden drastisch veranderd is door het domesticatieproces en dat het spijsverteringskanaal is nog steeds hetzelfde als van voorvader wolf.

Recente genetische studies hebben zelfs tot de conclusie geleid dat wolf en hond tot een en dezelfde soort behoren!

De wolf is een carnivoor; daarom is de hond ook een carnivoor.

In de Gage Canadian Dictionary wordt carnivoor gedefinieerd als:

Elk dier behorende tot de soort (Carnivora) zoogdieren, die zich vooral voedt met vlees of ander dierlijk materiaal in plaats van met planten. Katten, honden, wezels, raccoons, beren, zeehonden, enz. zijn allemaal carnivoren.

Let op het woord vooral – het betekent iets anders dan exclusief.

Beren eten bijvoorbeeld veel plantaardig materiaal en daarom worden ze soms ingedeeld bij de "omnivoren", hoewel ze biologisch gezien lid zijn van de Carnivoren.

Carnivoren geven de voorkeur aan rauw vlees als voornaamste voedingsbron. Ze doen het niet goed zonder vlees en het wordt zeker niet gekookt!

Er is maar een relevante richtlijn om te bepalen wat we wel en niet zouden moeten voeren: de voeding, die Moeder Natuur geeft aan de wolf in het wild.

De enige, verantwoordelijke manier om de voeding van honden te benaderen is om zo dicht mogelijk in de buurt te blijven van de standaard van Moeder Natuur.

De natuurlijke voeding van de wolf

Moeder Natuur heeft er ongeveer 15 miljoen jaar over gedaan om Canis Lupus te ontwikkelen uit de originele voorouders van Canis. Dat is ongeveer tien keer zo lang als nodig was voor de ontwikkeling van Homo Sapiens.

Er zijn veel voorbeelden om aan te tonen dat Canis Lupus, de wolf, een diersoort is die zich uitstekend heeft weten aan te passen.

Een voorbeeld hiervan is zijn vermogen om wonden te genezen; de leden van de familie Canis doen er over het algemeen maar de helft van de tijd over om te genezen dan een mens.

Een ander, zeer belangrijk voorbeeld is het vermogen van de wolf om zich aan te kunnen passen aan alle veranderingen binnen zijn leefomgeving.

In de vrije natuur komen wolven voor op elke denkbare plaats waar dieren, waar ze op kunnen jagen, leven: inclusief de Noordpool en de tropen.

Een belangrijk aspect van het evolutionaire proces waaruit de wolf ontstaan is, is dat er een goede verhouding moet zijn tussen:

1. De voedingsbehoefte van zijn lichaam.

2. De voeding die hij krijgt en die hij kan benutten.

De kritische vraag die gesteld kan worden, is: is deze verhouding er nog steeds? Het antwoord hangt af van veel factoren.

Factoren zoals adequate voedselbronnen. Deze veranderen met de tijd, maar zo langzaam en geleidelijk dat de wolf zich kan aanpassen door natuurlijke selectie.

Er zijn gebieden waar ze van nature leefden en nu niet meer zijn. De mens heeft miljoenen wolven afgemaakt. In de meeste landen van Europa en Noord Amerika is de wolf bijna uitgestorven!

De voornaamste reden voor het afmaken was dat de mens de natuur veranderde omdat hij er wilde boeren. Hierdoor waren er geen natuurlijke prooidieren meer voor de wolf.

Hij verving ze door de boerderijdieren - en de boeren voelden er niets voor om de dieren die ze bezaten, te delen met de wolf van wie ze het land gestolen hadden.

Zelfs in gebieden waar nog wolven zijn - of gebieden waar ze opnieuw geļntroduceerd zijn - kunnen we niet meer stellen dat het milieu nog onaangetast - natuurlijk - is.

De wolven doden te veel dieren waar de overheid geld aan verdient door het uitgeven van jachtvergunningen en het is de overheid die het territorium van de wolven beheert.

Het gevolg is dat het wolvenbestand te laag gehouden wordt op een kunstmatige manier, in vergelijking met de natuurlijke balans die er zou zijn zonder tussenkomst van de mens.

Dit heeft op zijn beurt tot gevolg dat de resterende wolven in een gebied leven met veel meer voedselbronnen dan er waren gedurende de evolutionaire ontwikkeling van de soort.

Hierdoor is de wolf kieskeurig geworden wat voeding betreft - iets dat duidelijk geobserveerd is in Yellowstone. Hier werd de wolf in 1995 opnieuw geļntroduceerd.

Snips uit het boek

Koopt u deze boeken via onze website, dan helpt u ons om de kosten te dekken.