Balanceren

Balanceren over een bepaalde periode betekent balanceren over het hele leven.

Balanceren tijdens de verschillende levensfasen.

Balanceren bij veranderingen in de levensomstandigheden.

Balanceren over de verschillende seizoenen als het voedselaanbod wisselt.

Balanceren als de omgeving verandert door het vochtgehalte van de lucht, de temperatuur, de wind enz.

Balanceren bij confrontaties met de gezondheid.

Balanceren per dag, per week, per maand.
Als de omgeving verandert, verandert de voedingsbehoefte. Alles reageert op elkaar.

Vaak gaan mensen er van uit, dat alles in het leven gefixeerd, statisch is - een toestand die zich in het werkelijke leven niet vaak voordoet.

Ze denken dat hun dier, zijn omgeving en het voedselaanbod nooit veranderen - maar zo is het niet.

We kunnen proberen om over een periode van 7-10 dagen zo veel verschillende maaltijden te geven, dat aan de principes van de Evolutionaire Voeding voldaan wordt - zonder elke maaltijd compleet en gebalanceerd te maken.

IGBillinghurst