Steriliseren op oudere leeftijd

Ignit Bekken in Times of Suriname, 15 mei 2010

Nieuw onderzoek naar de verwachte levensduur van honden lijkt een link te leggen tussen kortere levensduur en het verwijderen van de eierstokken.

Uit een publicatie in het tijdschrift Aging Cell van december 2009 blijkt, dat Rotweilers die na hun zesde levensjaar ontdaan werden van hun eierstokken 4.6 keer zoveel kans hadden om ouder dan 13 jaar te worden dan Rotweilers waar dit al op jongere leeftijd was gebeurd. De gemiddelde leeftijd van het ras is 9.6 jaar.
Onderzoeksleider Dr. David J. Waters: "De resultaten lijken de mening te ondersteunen, dat hoe langer een teef kan beschikken over haar eierstokken hoe ouder ze wordt."

Dr. Waters is de directeur van de Murphy Cancer Foundation van het Center for Exeptional Longevity Studies van de Purdue Universiteit in West Lafayette, Indiana.

Zijn team heeft tien jaar lang gegevens verzameld en geanalyseerd over de gezondheid en doodsoorzaak van 199 Rotweilers in de VS en Canada, die ouder werden dan 13 jaar. De resultaten werden vergeleken met die van 186 Rotweilers die de gemiddelde leeftijd bereikten.

De vrouwelijke dieren werden over het algemeen ouder dan de mannelijke - net als bij mensen - maar alleen als de vrouwtjeshond lang seksueel intact bleef: "Honden bij wie de eierstokken verwijderd waren voor hun vierde levensjaar, werden niet ouder."

In mei 2009 werd in Obstetrics "&" Gynecology een studie gepubliceerd van 29.000 vrouwen met dezelfde resultaten. Ook bij hen werden de eierstokken verwijderd op jongere leeftijd.

De voordelen zoals bescherming tegen baarmoederkanker en borstkanker vielen in het niet bij de nadelen: een vroegere dood door andere oorzaken.

Vrouwen bij wie de eierstokken verwijderd waren voor het vijftigste levensjaar, werden niet zo oud als vrouwen bij wie het na het vijftigste levensjaar plaats vond.

Er is nog niets bekend over de manier waarop eierstokken betrokken zijn bij de verwachte levensduur van vrouwelijke Rotweilers, maar het onderzoek heeft veel nieuwe vragen opgeleverd in de discussie over het wel of niet steriliseren of castreren.

Denkt u nu, dat Dr. Waters aan elke hondenbezitter adviseert om te wachten met de sterilisatie tot de teef de middelbarte leeftijd bereikt heeft?

Helemaal niet!

"We hebben honden onderzocht van verantwoordelijke bezitters. Onze resultaten hoeven niet op te gaan voor zwerfhonden of bastaarden. Ik geloof ook niet dat elke Rotweiler of elke vrouw er baat bij heeft om de eierstokken te laten zitten. Zo werkt de biologie niet.

De volgende uitdaging is om te onderzoeken voor welke dieren het beter is om ze te verwijderen en voor welke dieren het beter is om ze te laten zitten."

Het onderzoeksresultaat staat lijnrecht tegenover de mening om op jonge leeftijd over te gaan tot castreren of steriliseren.

Toch vindt Dr. Waters, dat dierenartsen het onderzoek niet zonder meer naast zich neer moeten leggen: " Ze moeten het zien als een interessante ontwikkeling in het onderzoek naar de levensverwachting van huisdieren met mogelijkheden voor de toekomst."

Bron: JAVMA


colostrum dieetvoeding


Hot spot

Kalk bijvoeren en groeipijn

Verboden geneesmiddel in Amerikaans hondenvoer?

De experimenten van Ivan Petrovitsj Pavlov