Fecaal markeergedrag - om gezien en geroken te worden

Ignit Bekken in Times of Suriname, 22 mei 2010

Het ruikt naar pine oil bij de inrit van Mari, maar er ligt geen stinkende berg hondenpoep van Rex, de buurhond. "Hij is nog niet geweest vandaag", roep ik opgewekt.

"Jawel", is het antwoord:" Ik heb het meteen opgeruimd toen ik van mijn werk kwam. Straks lopen we weer onder." Ze heeft er wel eens over gesproken met de buren, maar die haalden hun schouders op.

Waarom doet Rex elke dag zijn behoefte daar? Hij vertelt aan de reuen van Mari, die niet naar buiten kunnen, waar de grens van zijn territorium is.

Precies op de plek waar het goed te zien is en de wind de geur het erf opdraagt.

Gelooft u me niet?
Isabel Barja, zoŲloge van de Autonomous University van Madrid, heeft onderzoek gedaan naar het fecale markeergedrag van wolven in de bergen van Noord Spanje. Er werden 101 moppen aangetroffen bij en op planten en 74 procent daarvan was duidelijk bedoeld om te markeren.

Markeren is het lozen van urine en uitwerpselen om de grenzen van een territorium (leefgebied) af te bakenen. De ontlasting van een wolf (en een hond) geeft daarnaast informatie, o.a. over:

1. wie de baas is.

2. wie de ontlasting of urine geplaatst heeft.

3. wat de voortplantingstatus is.

4. of er successen geboekt zijn bij het jagen.

Het is het eerste onderzoek op dit gebied en Barja deed een belangrijke ontdekking.

De plekken die fecaal gemarkeerd werden door wolven, waren duidelijk zichtbaar en de wind had er vrij spel.

Het waren de beste plekken om gezien en geroken te worden.

Dit kan verklaren waarom Rex altijd zijn behoefte doet op dezelfde plek bij Mariís inrit. In het nu al jaren durende dispuut tussen de honden over wie hier de baas is en wie weg moet blijven, moet Rex elke dag opnieuw zijn positie duidelijk maken.

Hij kan niet anders, het gedrag is een erfenis van zijn voorouder de wolf.

Het is wel jammer dat Mariís buren vinden, dat het op straat gebeurt en de straat maar moet zorgen. De eigenaar van een hond is altijd verantwoordelijk voor de problemen en de overlast die zijn hond bezorgt.

Het is ook een opvatting, die in 2010 niet meer opgaat.

Het regent zwaar en er zijn gebieden in Paramaribo die regelmatig onderlopen.

We hoeven echt niet naar HaÔti te kijken om mensonterende woonsituaties te zien. Er zijn er genoeg in Paramaribo en omstreken, maar het lijkt wel of we daar blind voor zijn.

Alleen in de aanloop naar de verkiezingen en bij liefdadigheidsacties tijdens feestdagen wordt er aandacht aan besteed.

Heeft u een hond? Zorg dan dat u zijn ontlasting opruimt - elke dag, vooral in de regentijd.

Er zitten bacterieŽn (parvo) in Ė en wormeitjes en virussen (ringworm, hondenziekte). We kunnen niets doen aan de overlopende septic tanks en de slechte afwatering.

Maar we kunnen wel zorgen dat er geen ontlasting van onze honden rondddrijft in het water waar onze medemensen doorheen moeten waden om bij hun huis te komen.


colostrum dieetvoeding