Carnivoren hebben geen behoefte aan groente

Ian Billinghurst

Het hangt er van af wat u bedoelt met carnivoor en wat u verstaat onder behoefte.

De panda is een carnivoor en een obligate vegetariėr.

De hond is een carnivoor en een omnivoor.

De kat is een carnivoor en een obligate carnivoor.
Maar, weten we zeker dat ook de kat geen behoefte heeft aan groenten in de voeding voor optimale gezondheid?

Elke keer, als hij een dier met plantaardig materiaal in zijn ingewanden doodt en opeet, eet hij plantaardig materiaal. En dat heeft hij al minstens 50 miljoen jaren lang gedaan.

Daarom zou u wel de conclusie kunnen trekken dat de kat zich heeft ontwikkeld tot een diersoort die een kleiner percentage plantaardig materiaal in de voeding nodig heeft.

Niet om te kunnen overleven als soort, maar voor de optimale gezondheid van het individu.

De hond ontwikkelde zich gedurende de afgelopen tien tot vijftienduizend jaar uit de wolf.

Hij deed dit op de vuilnisbergen van de menselijke beschaving, waar hij o.a. een redelijke hoeveelheid plantaardig materiaal at – ik schat tussen 10 en 20 procent van zijn totale voeding.

In deze periode is de hond meer aaseter geworden dan zijn voorouder de wolf.

Ik heb altijd consequent aangegeven dat groente een onderdeel is van de evolutionaire voeding en ik heb mijn mening over dit onderwerp niet herzien.
Hoe meer ik leer over de evolutie van de hond, hoe meer ik begrijp waarom honden van groente houden en waarom groente zo belangrijk is voor hun gezondheid.

In de discussie over evolutionaire voeding ben ik het - met alle respect - niet eens met Dr. Lonsdale over bepaalde onderwerpen. Ik ben het er wel mee eens dat het voeren van hele dieren een manier is om de evolutionaire voeding te benaderen.

Het voeren van hele dieren maakt deel uit van de evolutionaire voeding, maar het is niet meer dan dat: een deel. Het is niet de enige benadering en ook hoeft het niet de beste manier te zijn om een hond te voeden.

Daarnaast is het is in de moderne, beschaafde wereld geen praktische manier van voeden. Veel mensen vinden deze benadering esthetisch onacceptabel.

Er is meer. Wilde dieren in de natuur worden niet oud, ook al zouden ze niets anders eten dan hele prooidieren - wat echt niet waar is. De vijandige leefomgeving zorgt daar wel voor.

Wanneer onze huisdieren wat ouder worden en de nieren niet meer zo goed werken en de lever niet meer zo goed functioneert, moeten wij ze minder eiwitten en meer groente geven.

En dan hebben we het nog niet eens gehad over de voordelen voor de gezondheid van onze huisdieren door alle fyto voedingsstoffen in het plantaardige materiaal.