Biodiversiteit, wolven en goudzoekers

Ignit Bekken in Suriname Times, 22 januari 2010

Wat is biodiversiteit? Het is de verzamelnaam van alle verschillende vormen van leven op aarde.

Alle verschillende soorten planten, dieren en micro-organismen, de variaties tussen de verschillende soorten en de verschillende ecosystemen - de manier waarop ze in onderlinge harmonie met elkaar leven.
De biodiversiteit op aarde is het resultaat van miljoenen jaren evolutie. Soorten veranderen voortdurend en kunnen zich geleidelijk ontwikkelen tot nieuwe soorten.

In de loop van ruim 3,5 miljard jaar evolutie naar schatting zo'n 30 miljard soorten ontstaan, waarvan de meeste weer zijn uitgestorven.

Wolven zijn belangrijk voor de biodiversiteit

Wolven zijn belangrijk voor de biodiversiteit van bepaalde gebieden in Canada.

Ooit waren er veel wolven in het westelijk deel van Canada. In 1960 werden ze uitgeroeid en daarna kwamen er veel te veel elanden.

Toen begonnen de bevers en zangvogels te verdwijnen: de gevolgen van het uitroeien van carnivoren aan de top van de voedselketen.

Mark Hebblewhite en collega’s van de Universiteit van Alberta onderzochten wat er predies gebeurde nadat de wolven in 1986 terug werden gebracht naar Bow Valley in het Banff National Park in Alberta.

Het is het eerste, grootschalige onderzoek naar de gevolgen van het verlies van carnivoren aan de top van de voedselketen.

Hebblewhite: "Wolven mijden plaatsen waar mensen zijn en voelen zich thuis in rustige gebieden. De wilgen begonnen te groeien, de vogels kwamen terug en de bevers bouwden weer dammen.

Er waren tien keer zoveel elanden in de gebieden met weinig of geen wolven en daar herstelde de natuur zich niet.

In deze gebieden komen de elanden tot in de voorsteden en elk jaar moeten gemiddeld zeven mensen in het ziekenhuis opgenomen worden met verwondingen door een aanval van een eland.

Een eland weegt ongeveer 250 kilo – het is een dier waar niemand graag mee wil vechten.

Elanden eten alle jonge wilgenboompjes, waardoor er geen nieuwe bomen meer komen. Het gevolg is dat bevers en zangvogels, dieren die ook afhankelijk zijn van de wilgen, verdwijnen.

Bevers hebben hout nodig om dammen te bouwen en vogels hebben takken en bladeren van bomen nodig om te nestelen.

Vroeger schoten we in het wilde weg elanden neer, maar dat is niet meer nodig. We weten nu dat er betere methodes zijn om de wildstand te controleren."

Wolven zijn belangrijk voor de biodiversiteit. Onze studie laat zien hoe belangrijk het is om te zorgen dat wolven, en andere carnivoren aan de top van de voedselketen, in stand blijven en hun nuttige werk op dit gebied kunnen blijven doen."

De goudzoekers in het binnenland van Suriname

Goudzoekers zijn geldwolven. Ze richten veel schade aan in ons binnenland:

1. Maagdelijk oerwoud is vernietigd en wordt nog steeds vernietigd. Er ontstaan kraters waar het goud uit de grond gehaald wordt.

2. Er wordt op grote schaal met kwik gewerkt, waardoor het niet meer veilig is om zoetwatervis uit het binnenland van Suriname te eten.

Mensen, die afhankelijk zijn van het water uit de rivieren, worden ziek door kwikvergifitiging.

Vroeger konden we zeggen dat de Brazilianen het deden. Nu weten we dat er geen goudconcessies uitgegeven zijn aan Brazilianen, maar aan wie zijn ze dan wel uitgegeven?

Voor wie werken ze dan? Welke Surinaamse geldwolven zijn verantwoordelijk voor de schade aan de biodiversiteit, waarvan we de omvang nog niet eens kunnen inschatten?


colostrum dieetvoeding