Osteochondrose - OCD

Alle bottenaandoeningen beginnen met osteochondrose, hierna afgekort als OCD.

Osteo = botten; chondr = kraakbeen; osis = ziek of verstoord.
Dr. Ian Billinghurst Grow Your Pups With Bones.

Osteochondrose is een ziekte die te maken heeft met de manier waarop kraakbeen groeit en verbeent. Bij dit proces worden de kraakbeencellen omgevormd tot beencellen.

Een bot groeit in de lengte en in de breedte en dit gebeurt op drie plaatsen:

1. het gewricht wordt groter - er wordt kraakbeen gevormd aan de buitenkant terwijl het kraakbeen binnenin verbeent,

2. onder het gewricht bevinden zich de epifysairschijven, ook wel groeizone genoemd aan de bovenkant, de kant van het gewricht wordt kraakbeen gevormd terwijl het kraakbeen aan de onderkant verbeent,

3. de breedtegroei vindt plaats in de schacht aan de buitenkant worden nieuwe botcellen gevormd en aan de binnenkant worden oude botcellen verwijderd.

Wanneer er iets niet goed gaat met de breedtegroei, kan zowel Panosteitis ontstaan als Hypertrophische Osteodystrofie, hierna afgekort als HOD.

Alle bottenaandoeningen ontstaan langzaam en geleidelijk en het is moeilijk om te bepalen wanneer een bot of gewricht ziek begint te worden of nog normaal groeit.

Er zijn te veel individuele factoren die een rol spelen bij het groeiproces van botten en het is bijna onmogelijk dat al deze processen perfect verlopen. Daarom is het bijna onmogelijk om een grens te trekken tussen wat normaal is en niet.

Daar komt nog bij dat de eerste tekenen vaak gemist worden omdat de aandoening zo langzaam en geleidelijk ontstaat.

OCD kan ontstaan door tekorten in de voeding maar ook door te veel van het goede.

Voordat er commercieel voer was, ontstond OCD vaak door tekorten in de voeding, maar tegenwoordig is te veel calorierijk voedsel met te veel vet, eiwitten of koolhydraten en het toevoegen van kalksupplementen de oorzaak.

Mensen die voor het eerst een pup hebben, doen te hard hun best om de pup goed op te kweken. Ze zorgen ervoor dat hij nooit honger heeft, kopen het duurste en het beste en geven vaak kalksupplementen.

De pup is lekker rond en glimt maar de mensen hebben geen flauw idee waarmee ze bezig zijn - ze doen maar wat!

Natuurlijk zijn er wel veel fokkers die weten dat een pup niet te hard mag groeien en aanwijzingen meegeven aan de puppenkopers, maar vaak worden deze vergeten wanneer men de pup eenmaal thuis heeft.

Enostosis of Panosteitis

Nederlandse Labradorvereniging - klik bij de index links op *Labradorpost; ga vervolgens naar *Jaar 2002; klick dan op *nr. 2. Het artikel heet "Groeipijn bij jonge labradors" door dr. H.A.W. Hazewinkel.

Ineens valt het je op als baas dat je hond kreupel loopt met een poot maar morgen lijkt die poot weer in orde te zijn en is het een andere poot waar hij niet goed mee kan lopen.

Groeipijn of panosteitis of enostosis is een aandoening die kan optreden bij jonge honden, meestal van het mannelijke geslacht, van de grotere rassen.

Een bot bestaat niet alleen maar uit bot. Er zitten uithollingen in, kanalen waar de bloedvaten, die de voedingstoffen voor de groei van het bot aanvoeren en de afvalstoffen afvoeren, doorheen.

Wanneer honden te snel groeien en voeding krijgen die te veel kalk bevat, dan kan het gebeuren dat het proces waarbij er op tijd gewerkt wordt aan een vergroting, een verbreding van die kanalen om de groeiende bloedvaten door te laten, verstoord raakt.

Hierdoor past het bloedvat niet meer in de beschikbare ruimte en treedt er stuwing op. Denk maar aan wat er met je vinger gebeurt wanneer er een elastiekje strak omheen zit.

Waar stuwing is, komt vocht en dit zit in het geval van jouw hond zowel tussen het bot en het buitenste beenvlies als binnen in het bot.